Bài giảng Elearning tìm hiểu "Loài ong, loài bướm" được cô Hà Thị Thu Hương thiết kế bằng phần mềm Adobe pressenter 7 nhằm cung cấp cho trẻ biết đặc điểm cấu tạo của loài ong, loài bướm, cách sinh sản và phát triển của loài ong, loài bướm. Bài giảng còn có phần trò chơi tương tác giúp trẻ ôn lại ...