• Nguyễn Thị Mong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0985077218
  • Email:
   nguyenmongnm@gmail.com
 • Tạ Minh Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0986464070
  • Email:
   taminhhuekt1a@gmail.com
 • Phạm Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0988162239
 • Phạm Hằng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0985899690
  • Email:
   hangphuong.nm@gmail.com
 • Nguyễn Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0389177248
  • Email:
   nguyenphuonglan@gmail.com
 • Bế Thu Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987562019
  • Email:
   bethuynangmai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0592064574
  • Email:
   nguyenthinhnm@gmail.com
 • Đoàn Thị Hồng Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915019795
  • Email:
   doanhongque19782@gmail.com
 • Bùi Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934577131
  • Email:
   linhheo1803@gmail.com
 • Vũ Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0326601809
  • Email:
   trang.spmgnt@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 399
Tháng 07 : 11.072