• Tạ Minh Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0986464070
  • Email:
   taminhhuekt1a@gmail.com
 • Phạm Hằng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0985899690
  • Email:
   hangphuong.nm@gmail.com
 • Bế Thu Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987562019
  • Email:
   bethuynangmai@gmail.com
 • Bùi Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934577131
  • Email:
   linhheo1803@gmail.com
 • Vũ Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0326601809
  • Email:
   trang.spmgnt@gmail.com
 • Đào Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Khối trưởng khối MGN
  • Điện thoại:
   0987592685
  • Email:
   bongxinh2905@gmail.com
 • Lường Thị Triều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934404268
  • Email:
   trieunangmai.hk@gmail.com
 • Kiều Thị Thanh Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976368466
  • Email:
   mamnon1968@gmail.com
 • Trịnh Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, ủy viên ĐTN
  • Điện thoại:
   0966100093
  • Email:
   kinkin5993@gmail.com
 • Đỗ Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Bí thư Đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   0988595194
  • Email:
   linhtin06@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 405
Tháng 07 : 11.078